Warsztat - POLMOZBYT TORUŃ HOLDING / BYDGOSZCZ - Bydgoszcz